Služby

PŘEKLADY:

V překladech do/z angličtiny se specializuji na tyto obory:
  • právní texty (smlouvy, rozhodnutí soudů, žaloby, obchodní podmínky, různé předpisy apod.)
  • bankovnictví a finance (výroční zprávy, finanční výkazy, obchodování s cennými papíry, účetní standardy, apod.)
  • management
  • marketing
  • obchodní korespondence
  • medicína (klinické studie)

Překlady z češtiny do slovenštiny a naopak nabízím bez omezení oboru.

PŘEKLADY SE SOUDNÍM OVĚŘENÍM

Nabízím kvalitně, precizně a v požadovaném termínu zhotovené překlady se soudním ověřením, tj. různé úřední dokumenty, dokumenty pro výběrová řízení, plné moci, rodné listy, oddací listy, notářské zápisy z valných hromad a jiné.

KOREKTURY

Jsem rodilá mluvčí a se slovenštinou jsem v každodenním styku. Provedu korekturu slovenského jazyka s opravou pravopisu a stylistiky a použiji vhodné výrazy pro uvedený druh textu. Provádím i korektury webových stránek. U korektur dlouhodobě spolupracuji s profesorkou filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě. Moje práce = moje vizitka


PRÁCE O VÍKENDECH I VE VEČERNÍCH HODINÁCH

Často klient potřebuje mít hotový překlad i přes víkend, pokud je například nutné doručit ověřené dokumenty k výběrovému řízení na Slovensko a je potřeba dodržet termín. Vycházím svým klientům vstříc a potřebné dokumenty zhotovím i o víkendu. Potřebujete text k jednání na druhý den ráno a můžete doručit podklad k překladu až později odpoledne? Přeložím váš text i v pozdních večerních hodinách. Spokojený klient = náš úspěch

ZKUŠENOSTI

Intenzivně překládám od roku 1992, nabízím mnohaleté zkušenosti z překladů právních textů, bankovnictví a financí, dále z oboru účetnictví, auditu, daňového poradenství, managementu, marketingu, lidských zdrojů a obchodu. Z oblasti medicíny se specializuji na klinické studie.