Překlady i se soudním ověřením

Nabízím kvalitně, precizně a v požadovaném termínu zhotovené překlady se soudním ověřením, tj. různé úřední dokumenty, dokumenty pro výběrová řízení, plné moci, rodné listy, oddací listy, notářské zápisy z valných hromad a jiné.